top of page

ELÈV

Klib ak Aktivite

Nan Hialeah Middle School, nou ofri yon varyete klib ak espò pou elèv yo rantre nan!

 

Klib yo enkli:

BEWELL

LABIB

FBLA

FEA

Trikote

NOUTIK

NJHS

SECME

lamòd

5000 WÒL MODÈL

Espò yo enkli:

BASkètbòl

Cheerleading

GAD KOULÈ

KWA PEYI

DANSE

DRAPO FOUTBAL

Foutbòl

SOFTBALL

TRACK AND FIELD

VOLEBÒL

Konseye/Sèvis Elèv yo

IMG_2906.JPG

Ms. Carrera acarrera@dadeschools.net

Students Name: LEF - Z

Lyen enpòtan

  • National Suicide Prevention Lifeline    1-800-273-TALK(8255) oswa tèks; pou panyòl, rele 1-888-628-9454, pou moun ki soud oswa moun ki gen pwoblèm pou tande, rele 1-800-799-4889. Pou chat  www.suicidepreventionlifeline.org/chat/

  • Sèvis kominotè jwif Sid Florid (JCS) Sèvis Liy Èd 2-1-1 Liy Asistans (24/7) oswa (305) 576-6550

  • Liy Asistans pou Sante Mantal (305) 995-7100 MF 8am jiska 4pm

  • ​Project Upstart:  Project UP-START, anba Depatman Title I Administrasyon Pwogram Edikasyon pou Timoun Transisyon ak Youth Living nan Miami-Da. Pwogram nan ede lekòl yo ak idantifikasyon, enskripsyon ak prezans nan elèv yo nan tranzisyon pou ede asire siksè akademik siksè yo. Nwayo pwogram nan se pou anpeche timoun ak jèn nan tranzisyon yo stigmatize, separe, separe, oswa izole. Pou jwenn enfòmasyon detaye sou Pwojè UP-START, kritè kalifikasyon elèv yo ak sèvis sipò ki disponib pou tout elèv ki enskri nan pwogram nan, tanpri klike sou onglet ki anwo yo.​

Ms. Cordova 342470@dadeschools.net

Students Name: A - LED

bottom of page