top of page

Search Results

8 items found for ""

 • Title I/EESAC | My Site

  Title I & EESAC Title I PARENT/FAMILY ENGAGEMENT PLAN SHOOL IMPROVEMENT PLAN (SIP) TITLE I PARENT NOTIFICATION FLYER TITLE I PARENT COMPACT TITLE I PARENT MEETING TITLE I PAC/DAC REPRESENTATIVES EDUCATIONAL EXCELLENCE SCHOOL ADVISORY COUNCIL The Educational Excellence School Advisory Council (EESAC) is the sole body responsible for final decision making at the school relating to the implementation of the components of the School Performance Excellence Plan. The EESAC's function is to bring together all stakeholders and involve them in an authentic role in decisions which affect instruction and the delivery of programs. (Excerpt from M-DCPS System Accreditation webpage) EESAC Document

 • Our School | My Site

  OUR SCHOOL Vizyon & Misyon Pwofesè, anplwaye, paran yo ak kominote Hialeah Middle School kwè ke tout timoun yo ka aprann epi vin manm pwodiktif nan sosyete a. Ansanm ak rijid entelektyèl ak estanda akademik segondè, Hialeah Middle School pran angajman pou li pwodui. panse kritik ak konpasyon, k ap aprann dire tout lavi yo ak patisipan enfòme nan zafè lokal ak mondyal. Mission Students at Hialeah Middle School will be afforded a safe learning environment that fosters educational excellence, promotes a climate of mutual respect, celebrates multicultural diversity, recognizes individual and team achievements, and enables everyone to feel emotionally and socially sheltered. ANNAYÈ STAFF Mrs. Trillas PRINCIPAL Madan C. Padron PRINSIPAL William Couselo, JR. Principal's Assistant Ileana Sanchez Grefye Prezans Neybis Carreno Registrar Lissette Cruz Espesyalis Patisipasyon Kominotè Daymarit Gonzalez-Beltran Trezorye Sèvis Elèv Alexandra Carrera Counselor Yanelis Cordova Counselor Tamara Garcia SCSI/Prezidan Egzamen Langaj Arts/ELL Chenessa Ware Chèf Depatman Deborah Arca Teacher Victor Brown Pwofesè Victor Brown Teacher Lissette De la Torre Teacher Berna Jimenez Pwofesè Maria Martin Teacher Cassandra Mederos Pwofesè Amanda Rosario Teacher Pilar Soler Teacher Matematik Marina Medina Chèf Depatman Viviana Arias Pwofesè Yuridelkis Colina Pwofesè Idalmis Donderiz Pwofesè Maximina Garcia Pwofesè Syans ​ Jeannete Couselo Chèf Depatman Mabel Pino Pwofesè Dalgis Rosales Pwofesè Jessica Gonzalez Teacher Dayami Gutierrez Teacher Soleil Lobato Pwofesè Soleil Lobato Teacher Jorge Trujillo Teacher Etid sosyal Rolando Lobato Chèf Depatman Rolando Chinea Pwofesè Jonathan De la Torre Teacher Robin Marks Pwofesè Luis Portela Teacher Mirta Rodriguez Pwofesè Mercedes Stepney Teacher Kou ochwa Carlos Alayeto Teacher Marcos Alvarez Pwofesè Rafael Alvarez Teacher Darleimy Diaz Teacher David Duckardt Pwofesè Jennifer Gomez Teacher/Media Specialist Mellanie Malik Teacher Cassandra Mederos Teacher Christine Napoles Pwofesè Patreece Perry-Pelt Pwofesè Miguel Rasch Pwofesè Pilar Soler Pwofesè Edikasyon espesyal Lissette Alvarez Pwofesè Andre Pena Pwofesè Alejandra Pena Program Specialist Gloria Rodriguez Espesyalis pwogram Gaylene Coicou Pwofesè Bianca Perez Pwofesè David Duckardt Pwofesè Lazara Perez Pwofesè Annette Gort Pwofesè Pamela Robinson Pwofesè Grissel Nodarse Pwofesè Debora Ross Pwofesè Pwogram Magnet Marcos Alvarez Pwofesè Carlos Alayeto Drama Teacher Darleimy Diaz Dance Teacher Christine Napoles Pwofesè

 • Home | My Site

  Apply To Our Magnet Program Today Applications are being accepted October 1st to January 15th Summer305 click -> 2024-2025 SUMMER READING ASSIGNMENT IMPORTANT LINKS STANDARD RESPONSE PROTOCOL ​ Important Information for Parents and Guard ians ​ esp añol ​ kreyol Miami-Dade County Public Schools Curriculum Bulletin 2024-2025 ​ 2023-2024 Subject Selection Forms: 6th , 7th , 8th Pop n Prep Tutoring: English , Spanish , & Haitian-Creole District K-12 Comprehensive Evidence-Based Reading Plan Inspection report Pwogram Magnet Enfòmasyon sou Pwogram nan Kontakte nou Hialeah Middle School ​ 6027 East 7th Avenue, Hialeah, FL 33013 305 - 681 - 3527 Telefòn 305 - 681 - 6225 Faks Direktè lekòl la Nelson Gonzalez Asistan Direktè Cynthia Padron Dat enpòtan yo

 • Students | My Site

  ELÈV Klib ak Aktivite Nan Hialeah Middle School, nou ofri yon varyete klib ak espò pou elèv yo rantre nan! ​ ​ ​ Klib yo enkli: BEWELL LABIB FBLA FEA Trikote NOUTIK NJHS SECME lamòd 5000 WÒL MODÈL Espò yo enkli: BASkètbòl Cheerleading GAD KOULÈ KWA PEYI DANSE DRAPO FOUTBAL Foutbòl SOFTBALL TRACK AND FIELD VOLEBÒL Konseye/Sèvis Elèv yo sdsanchez@dadeschools.net tsands@dadeschools.net Ms. Carrera acarrera@dadeschools.net Students Name: LEF - Z Lyen enpòtan National Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-TALK(8255) oswa tèks; pou panyòl, rele 1-888-628-9454, pou moun ki soud oswa moun ki gen pwoblèm pou tande, rele 1-800-799-4889. Pou chat www.suicidepreventionlifeline.org/chat/ ​ Sèvis kominotè jwif Sid Florid (JCS) Sèvis Liy Èd 2-1-1 Liy Asistans (24/7) oswa (305) 576-6550 ​ National Crisis Text Line 741741 ( www.crisistextline.org ) ​ Akademi Paran an https://parentacademymiami.com ​ Liy Asistans pou Sante Mantal (305) 995-7100 MF 8am jiska 4pm ​ ​Project Upstart: Project UP-START, anba Depatman Title I Administrasyon Pwogram Edikasyon pou Timoun Transisyon ak Youth Living nan Miami-Da. Pwogram nan ede lekòl yo ak idantifikasyon, enskripsyon ak prezans nan elèv yo nan tranzisyon pou ede asire siksè akademik siksè yo. Nwayo pwogram nan se pou anpeche timoun ak jèn nan tranzisyon yo stigmatize, separe, separe, oswa izole. Pou jwenn enfòmasyon detaye sou Pwojè UP-START, kritè kalifikasyon elèv yo ak sèvis sipò ki disponib pou tout elèv ki enskri nan pwogram nan, tanpri klike sou onglet ki anwo yo.​ Ms. Cordova 342470@dadeschools.net Students Name: A - LED Enfòmasyon enpòtan ​ PORTAL ELÈV ​ POLITIK INIFÒM ​ KÒD KONDUIT ​ BILTEN CURICULUM ​ ​ TILIV PARAN-ELÈV ​ AKSÈ GRATIS POU E-LIV AK LIV ODYO ​ KANDANDRA ENPAR/MENM ​ PLAN DAKSYON KOMITE EKIP BÈNÈT LEKÒL/SANTE

 • Magnet Programs | My Site

  Apply To Our Magnet Programs Today! Applications are accepted October 1st to January 15th CLICK BELOW TO CREATE A NEW OR ENTER EXISTING ACCOUNT M-DCPS PARENT PORTAL INFO

 • Contact | My Site

  KONTAKTE NOU 500 Terry Francois Street San Francisco, CA 94158 Orè BIwo Vizite Lekòl la ADRÈS PHONE NUMBER (305) 681-3527 7:30 am - 4:00 pm

 • | My Site

  Nouvo Règleman Sekirite ​ Premye Non Siyati Adrès Imèl Dat nesans Do you have a doctor’s permit to participate in intense physical activities? No Yes Have you lost your consciousness in the last past 12 months? No Yes Inisyal yo Dat Jodi a Mwen deklare enfòmasyon mwen bay yo egzat e konplè Soumèt Mèsi pou soumèt!

bottom of page